Testează orice număr de telefon
Disclaimer
Acasă >> Disclaimer

Vă mulţumim pentru că utilizaţi www.portabilitate.ro, site creat şi administrat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. Vă rugăm să citiţi cu atenţie rândurile de mai jos.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații prelucrează datele dumneavoastră personale înscrise în cuprinsul cererii de portare/de anulare a portării, potrivit notificării nr.33445, în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în scopul realizării procesului de portare. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal. Persoanele vizate de prelucrare își pot exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr.677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa autorității.

Modificarea neautorizată a conţinutului acestui site web constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Art. 29 din Legea nr. 365/2002. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii îşi rezervă dreptul de a monitoriza modificările neautorizate şi tentativele de modificare neautorizată a conţinutului acestui site web.

Materialele conţinute în acest site web au fost create sau compilate de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în scopul informării publicului cu privire la portabilitate. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului acestui site web este permisă în următoarele condiţii:

1. Materialul reprodus sau citat nu va fi prezentat ca provenind din nici o altă sursă decât site-ul web www.portabilitate.ro.

2. Materialul reprodus sau citat va fi însoţit de una din următoarele specificări:

Sursa: site-ul web administrat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii;
Sursa: www.portabilitate.ro;
 conform paginii de internet administrate de ANCOM;
 © Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii;
 formulare clară cu acelaşi sens ca şi cele de mai sus.

3. Materialul reprodus sau citat nu va fi modificat şi nu vor fi selectate fragmente care prin extragerea din context îşi modifică sensul.

În eventualitatea existenţei pe site a unor formulări ambigue sau neclare, recomandăm ca, înainte de reproducere, să fie solicitate clarificări sau precizări. În acest scop, vă rugăm să transmiteţi un e-mail la adresa: webmaster@ancom.org.ro

Pentru informaţii suplimentare sau pentru a formula sugestii legate de acest site, scrieţi la  webmaster@ancom.org.ro

___________________________________________________

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor acestui web site.

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România
http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm


Vrei să îţi portezi numărul? Iată 10 lucruri pe care trebuie să le ştii: 1. Informează-te în legătură cu ofertele tuturor furnizorilor şi alege-o pe cea care ţi se potriveşte mai bine. 2. Verifică însă cu atenţie şi contractul pe care îl ai cu furnizorul actual, căci s-ar putea să existe clauze de reziliere sau anumite condiţii de încetare a furnizării serviciilor. 3. Dacă foloseşti o cartelă preplătită, creditul rămas neutilizat nu va fi transferat. 4. Completează cererea de portare (formularul-tip), pe care o poţi obţine fie aici, fie de la una dintre reprezentanţele furni...

1. Pot să-mi portez numărul în aceeaşi reţea? Nu. Portabilitatea există tocmai pentru a-ţi permite schimbarea reţelei, dacă doreşti, şi, în acelaşi timp, păstrarea numărului de telefon cu care te-ai obişnuit. Portabilitatea permite unui număr să „părăsească” reţeaua în care a fost alocat iniţial şi să fie folosit de acelaşi utilizator într-o altă reţea. Dacă doreşti să rămâi în aceeaşi reţea, dar să îţi schimbi condiţiile contractuale trebuie să discuţi cu furnizorul tău de servicii şi să negociezi condiţii care ţi se potrivesc mai bine. 2. Dacă schimb reţeaua, îmi păstrez „pre...

Odată cu apariţia portabilităţii, identificarea reţelei în care funcţionează un număr după formatul său nu mai este posibilă. De aceea, pentru a evita situaţiile în care utilizatorii ar putea plăti un tarif diferit faţă de cel pe care îl cunosc, fiecare apel provenit dintr-o reţea către un număr care a aparţinut acelei reţele, dar a fost portat, este semnalat apelantului printr-un semnal sonor. Semnalul sonor permite apelantului să întrerupă apelul, să se informeze în ce reţea este portat numărul şi dacă tariful către acel număr este diferit faţă de cel pe care îl ştia. Unii utiliz...
Istoric Contact Disclaimer English